Kim Cương kiểm định bởi GIA

Chào mừng quý khách đến với Kim Cương GIA, nơi tốt nhất Việt Nam để mua Kim Cương kiểm định bởi GIA. Kim Cương GIA luôn luôn bán ra với giá thấp hơn giá của Rapaport và thấp nhất so với nhà cung cấp khác tại Việt Nam. Nếu bạn tìm thấy nơi nào cung cấp với giá thấp hơn chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng mua lại với giá cao hơn giá bạn đã mua. Với chính sách đổi mới kim cương và hồi kim cương ưu đãi nhất chúng tôi tin là sẽ làm hài lòng quý khách. Để xem giấy chứng nhận điện tử của GIA đối với mỗi viên Kim Cương của chúng tôi, quý khách chọn vào viên Kim cương cần xem trên danh sách và ấn chuột trái, giấy chứng nhận của GIA sẽ mở ra để quý khách có thể tham khảo.

BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG KIỂM ĐỊNH GIA ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG NĂM MỚI 2018

Trọng lượng Màu sắc Độ tinh khiết Độ bóng Sự đối xứng Dạng cut Kích thước Giá bán (1000đ) Mã số kiểm định
10.80 M VS1 EX EX EX 14.08 6,660,299.500 5161727536
8.26 I VS2 EX EX EX 13.21 5,348,515.200 2171080325
6.80 J VVS2 EX EX EX 12.24 3,852,744.000 2165818940
3.70 K VS2 EX EX EX 10.01 970,140.000 2136272508
3.51 N VVS2 EX EX EX 9.72 478,967.580 1267739248
3.01 D VS1 EX EX VG 9.05 1,729,013.800 1179836520
2.80 M VVS1 EX EX EX 9.05 379,209.600 5266863797
2.71 D IF EX EX EX 9.01 2,184,823.700 3215454112
2.71 D FL EX EX EX 8.88 1,993,651.600 2175792336
2.70 D VVS1 EX EX EX 8.88 1,886,937.100 2171722080
2.41 F VS1 EX EX EX 8.73 799,493.400 2175932500
2.51 E VVS2 EX EX EX 8.67 992,333.520 2236962239
2.30 F VS1 EX EX EX 8.39 864,735.600 3225937407
2.27 E VVS2 EX EX EX 8.37 963,437.940 6205768710
2.11 H VS2 EX EX EX 8.22 541,215.000 2186216205
2.01 D VVS1 EX EX EX 8.10 1,187,495.100 2237971416
2.01 E VS2 EX EX EX 8.10 692,919.360 2226181598
2.00 N VS1 EX EX EX 8.10 217,512.000 5263669197
2.00 D VVS1 EX EX EX 8.08 1,286,284.800 1179727269
2.02 M VVS2 EX EX EX 8.06 261,137.520 5266676943
2.00 F IF EX EX EX 8.05 993,669.600 1199249295
2.00 H VS1 EX VG EX 8.03 478,800.000 6245608448
2.00 J VVS2 EX EX EX 8.03 372,096.000 2173577387
1.94 E VVS2 EX EX EX 8.02 710,277.460 1172834468
1.95 D VVS2 EX EX EX 8.02 866,970.000 5171960352
1.87 F SI1 EX EX EX 8.02 489,248.100 5172560405
2.01 E VS1 EX VG EX 8.01 721,791.000 2246883097
1.89 J SI1 EX EX EX 7.88 213,736.320 7263217668
1.81 J VS1 EX EX EX 7.79 259,988.400 2185240134
1.80 K VS1 EX EX EX 7.77 198,838.800 2185396277
1.64 D VVS2 EX EX EX 7.75 532,462.080 2151374868
1.70 L VS1 EX VG EX 7.60 161,435.400 7261117003
1.64 E VS1 EX EX EX 7.58 448,704.000 2166962397
1.57 F VS1 EX EX EX 7.52 422,034.840 2176607723
1.62 D VS2 EX EX EX 7.50 482,014.800 2214780692
1.52 D VS2 EX EX EX 7.32 397,677.600 5186188261
1.50 F VS2 EX EX EX 7.30 298,634.400 6211014980
1.50 H VS2 EX VG VG 7.24 257,184.000 2196298684
1.51 D SI2 EX VG VG 7.20 248,432.450 1172839521
1.50 E IF EX EX VG 7.20 546,345.000 6202166019
1.50 F VS1 EX EX VG 7.20 336,015.000 7211055155
1.51 F IF EX EX VG 7.20 499,481.420 3225732889
1.43 E VVS1 EX EX EX 7.20 455,314.860 2244459008
1.31 E VS1 EX EX EX 7.16 322,873.080 1189337133
1.38 D IF EX EX EX 7.08 488,478.600 1189660433
1.33 D IF EX EX EX 7.06 552,381.980 2176237307
1.30 I VVS1 EX EX EX 7.05 199,595.760 2246692765
1.34 D VVS2 EX EX EX 7.05 397,909.250 5172861506
1.30 H VS1 EX EX EX 7.02 218,506.080 5176881732
1.32 D IF EX EX EX 7.01 510,849.500 2227267309
1.32 D VVS1 EX EX EX 7.01 460,468.800 1172901023
1.31 D IF EX EX EX 7.01 494,614.080 5171943023
1.34 F VS1 EX EX EX 7.01 269,468.640 7216463783
1.32 E VVS2 EX EX EX 7.00 322,328.160 2173841815
1.24 F VVS2 EX EX EX 6.95 272,259.360 2194962206
1.25 E VVS1 EX EX EX 6.88 356,107.500 5172862531
1.22 E VS2 EX EX EX 6.88 256,324.440 7261525989
1.25 F IF EX EX EX 6.88 295,659.000 6261736423
1.23 E VS2 EX EX EX 6.86 258,425.460 1172943327
1.27 H IF EX EX EX 6.86 239,755.680 5216691455
1.20 G IF EX EX EX 6.85 247,334.400 6222921335
1.20 D VS1 EX EX EX 6.84 264,844.800 5181482742
1.17 F VS2 EX EX EX 6.82 215,648.780 3275038107
1.20 E VS1 EX EX EX 6.81 266,404.320 6202833746
1.21 E VS1 EX EX EX 6.80 265,672.440 7246825467
1.14 F VVS1 EX EX EX 6.80 280,713.600 1176998786
1.20 F IF EX EX EX 6.80 272,916.000 5181523866
1.13 E IF EX EX EX 6.65 299,326.150 1243685152
1.09 D SI2 EX EX EX 6.63 154,330.920 6241024462
1.09 E IF EX EX EX 6.63 297,925.780 5226007970
1.09 E VS1 EX EX EX 6.63 239,324.760 1237132562
1.05 D VVS1 EX EX EX 6.62 325,584.000 7242106631
1.04 D VVS2 EX EX EX 6.62 280,750.080 2186248657
1.04 D VVS2 EX EX EX 6.61 298,296.960 2136434859
1.05 F VVS1 EX EX EX 6.61 258,552.000 2171943401
1.04 E IF EX EX EX 6.60 299,624.830 3205397791
1.07 E IF EX EX EX 6.60 308,267.860 5176822096
1.05 E VVS1 EX EX EX 6.58 278,015.220 7211015718
1.00 E VVS2 VG EX VG 6.54 238,761.600 2131609597
1.00 L SI1 EX EX EX 6.53 84,474.000 6202832593
1.04 E VVS2 EX EX EX 6.50 253,955.520 1172877009
1.00 F VS1 EX VG VG 6.37 171,000.000 5186441686
0.92 F VS1 EX EX EX 6.32 149,516.930 2185691115
0.90 E SI1 EX EX EX 6.31 121,519.440 6252443528
0.95 G SI2 EX EX EX 6.31 93,571.200 6235759251
0.90 D VVS1 VG VG EX 6.31 189,481.680 3275366774
0.92 E VVS2 EX EX EX 6.31 169,905.600 3265089044
0.91 H SI2 EX EX EX 6.30 84,029.400 2185327636
1.00 D VVS1 EX VG VG 6.30 225,720.000 6252206586
0.90 E SI1 EX EX EX 6.30 122,812.200 2247401154
0.90 G VS2 EX VG EX 6.30 120,862.800 2248783469
0.90 G SI1 EX VG EX 6.30 101,574.000 5256357126
0.90 H VS1 VG EX EX 6.30 116,348.400 6167263126
0.91 I VS1 EX EX EX 6.30 109,798.420 2186989728
0.92 I VS1 EX EX EX 6.30 101,943.360 2274125326
0.90 E VS1 EX EX VG 6.25 142,203.600 6192643798
0.90 D VS1 VG VG VG 6.23 148,257.000 2116590579
0.92 E VS2 EX EX EX 6.22 134,036.640 7241724740
0.90 F VVS2 EX EX VG 6.21 147,744.000 2117585499
0.88 G VS2 VG EX EX 6.20 114,766.080 1126494492
0.91 E VVS2 EX EX EX 6.19 149,385.600 6235517416
0.91 D VVS2 EX EX EX 6.18 158,597.710 6173935639
0.90 E VS1 EX VG EX 6.18 129,563.280 2171829207
0.83 D IF EX EX EX 6.16 228,147.740 2156598514
0.80 E VS2 VG VG VG 6.14 104,898.240 6117980766
0.81 E VS1 EX EX EX 6.11 120,873.060 7232288474
0.90 E IF EX VG VG 6.10 175,446.000 1203663754
0.82 D SI1 EX EX EX 6.09 89,254.704 7261721961
0.84 F SI1 EX EX EX 6.06 87,754.464 2173777883
0.80 F SI1 EX EX EX 6.06 87,807.360 6251026663
0.85 D VS2 EX EX EX 6.05 116,280.000 6225906402
0.80 F VS2 EX VG EX 6.05 97,766.400 1238391727
0.80 E VS1 EX EX EX 6.04 112,358.400 5172714814
0.83 D VS2 EX EX EX 6.03 117,801.900 6242188427
0.80 F VS1 EX EX VG 6.03 109,002.240 2175797965
0.80 D VS1 EX VG EX 6.02 119,380.800 6192743610
0.83 E VS2 EX EX EX 6.02 104,801.110 2175757722
0.82 E VS1 EX EX EX 6.02 115,167.360 2161787324
0.83 D VVS1 EX EX EX 6.01 159,642.860 2173576473
0.83 D VVS2 EX EX EX 6.01 131,673.190 6262225524
0.80 D VS1 EX VG EX 6.01 119,380.800 6215559188
0.83 D VS1 EX EX EX 6.01 119,031.960 2246851987
0.80 D VS2 EX EX EX 6.01 112,176.000 5181343648
0.80 E VS2 EX VG EX 6.01 103,603.200 2247747845
0.83 E VS1 EX EX EX 6.01 113,657.540 2257095792
0.80 F VS1 EX EX EX 6.01 109,002.240 5176033641
0.82 F VS1 EX EX EX 6.01 109,035.070 1228883370
0.80 F VS1 EX VG EX 6.01 109,002.240 6235758366
0.80 F VS1 EX VG EX 6.01 109,002.240 6241790231
0.84 D VS1 EX EX EX 6.00 117,210.240 6222822893
0.81 E VS1 EX EX EX 6.00 113,762.880 2217401594
0.82 E VVS2 EX EX EX 6.00 119,467.440 5171742010
0.81 E VVS2 EX EX EX 6.00 119,672.640 7258337222
0.80 E VVS1 EX EX EX 6.00 135,432.000 6261488810
0.77 F VVS2 EX EX EX 6.00 112,358.400 5176125918
0.80 F VS2 EX EX VG 6.00 97,766.400 7248040496
0.80 F VS1 EX VG EX 6.00 109,002.240 2247021729
0.81 F IF EX EX EX 6.00 146,266.560 2175871896
0.83 F VS1 EX EX EX 6.00 109,229.330 2196136715
0.82 F IF EX EX EX 6.00 144,370.510 6225506471
0.81 E VVS2 EX EX EX 6.00 119,672.640 7198575907
0.80 D VS2 EX VG EX 6.00 112,176.000 1182525781
0.80 D SI1 EX VG EX 5.93 79,708.800 1279112537
0.80 D SI1 EX EX VG 5.93 79,708.800 2266559569
0.77 F VS1 EX VG EX 5.92 89,324.928 2121880214
0.70 D VVS2 EX VG EX 5.83 94,515.120 3255158257
0.75 D VVS1 EX EX EX 5.81 110,808.000 6261217163
0.70 E VS2 EX VG EX 5.81 79,672.320 2247846324
0.71 E IF EX EX VG 5.80 96,318.600 3255928402
0.70 F VS1 EX EX EX 5.80 76,129.200 2183501163
0.70 F VS2 VG EX EX 5.80 71,820.000 6255439490
0.70 F IF EX EX G 5.78 85,465.800 2248177417
0.70 D VVS1 EX EX EX 5.77 89,631.360 1277229011
0.70 F VS2 EX VG EX 5.70 69,426.000 6251071790
0.70 F VS2 VG VG VG 5.69 69,426.000 7261973671
0.70 E VVS2 EX VG EX 5.68 79,831.920 5181416235
0.70 F VVS2 EX EX EX 5.68 71,500.800 6183397030
0.70 D VVS1 VG EX EX 5.62 99,973.440 7112865033
0.70 E VVS1 EX VG VG 5.60 86,822.400 1243890658
0.70 E VVS2 EX EX VG 5.60 77,884.800 2181586725
0.70 F IF EX VG VG 5.60 85,465.800 7253926691
0.70 E IF EX EX VG 5.56 89,376.000 6261626325
0.62 F SI1 EX EX EX 5.56 43,821.600 2264999284
0.64 E VVS2 EX EX EX 5.55 77,191.680 5166509849
0.61 E VS2 EX EX EX 5.54 52,613.964 5266923316
0.60 D SI1 EX VG VG 5.51 46,922.400 6245659011
0.60 D VS1 EX EX EX 5.50 63,653.040 6225742338
0.60 D VS1 EX EX EX 5.50 59,781.600 2183497925
0.62 E VVS2 EX EX EX 5.50 71,528.160 2194620343
0.64 E VS1 EX EX EX 5.50 57,725.952 2181471475
0.60 D VS2 EX EX EX 5.45 52,941.600 6271266471
0.60 F VVS2 VG EX EX 5.45 57,182.400 5166592136
0.60 F VS2 EX EX EX 5.45 47,579.040 2266617827
0.60 E VVS2 EX VG EX 5.44 59,781.600 2248311258
0.58 F VVS2 EX EX EX 5.44 56,440.032 2227789584
0.58 E VVS2 EX EX EX 5.43 59,613.792 5182022742
0.60 E VVS2 EX EX EX 5.42 61,040.160 1166822725
0.60 F VS1 EX EX EX 5.42 52,722.720 6222864367
0.60 D VS2 VG EX EX 5.41 54,706.320 2264671972
0.60 D VS2 EX VG EX 5.41 54,706.320 1182445447
0.60 E VS1 VG VG EX 5.41 54,706.320 5172898278
0.57 E IF EX EX EX 5.41 69,398.640 2266557841
0.62 D VVS2 EX EX EX 5.40 64,884.240 2236022344
0.60 D VVS2 EX VG EX 5.40 62,791.200 7201476025
0.60 D VVS2 EX EX EX 5.40 66,279.600 5171735876
0.60 D SI1 EX EX EX 5.40 46,443.600 2247568678
0.60 D VS1 EX VG EX 5.40 57,866.400 1247826781
0.56 D VS1 EX EX EX 5.40 58,809.408 2186828351
0.60 E VVS2 EX EX EX 5.40 61,040.160 6195959116
0.56 E VVS2 EX EX EX 5.40 61,669.440 1189588516
0.58 E VVS1 EX EX EX 5.40 68,764.800 5186386260
0.60 E VVS2 EX VG EX 5.40 61,040.160 1248138413
0.60 E VVS1 EX EX EX 5.40 66,348.000 5171928582
0.60 E VVS1 EX VG EX 5.40 66,348.000 7242380071
0.60 E VVS1 EX VG EX 5.40 67,032.000 2246100488
0.57 E VS1 EX EX EX 5.40 55,882.800 2248683411
0.60 E VS1 EX EX EX 5.40 55,882.800 2237426016
0.60 E VS1 EX VG EX 5.40 55,882.800 2185343583
0.60 E VS2 VG VG EX 5.40 51,751.440 2181691096
0.60 E VS2 EX VG EX 5.40 51,751.440 2183525353
0.60 F VVS2 EX EX EX 5.40 58,988.160 6222877972
0.60 F VS1 EX EX EX 5.40 53,283.600 5181297387
0.51 D VS1 EX VG EX 5.25 52,419.024 2136027308
0.52 E VS2 EX EX EX 5.22 43,464.096 7223506441
0.51 F VS1 VG EX G 5.21 46,244.556 1119481598
0.51 D VS1 VG VG EX 5.20 51,884.136 1183357061
0.47 E VS2 EX EX EX 5.12 40,956.552 1189369289
0.46 D VS2 VG EX EX 5.10 40,588.560 2246596026
0.46 D IF EX EX VG 5.10 58,732.800 1179200887
0.46 D VVS2 EX EX EX 5.08 49,209.696 6181279237
0.46 D VVS2 EX EX EX 5.06 46,535.256 6262264361
0.47 E VS1 EX EX EX 5.06 39,627.768 6221591462
0.46 E VS2 EX VG EX 5.06 36,812.880 5246819032
0.47 D VS2 EX EX EX 5.05 40,549.344 6242082178
0.46 D IF EX EX EX 5.05 58,732.800 2264877172
0.50 E VVS1 EX EX VG 5.05 49,590.000 1113211704
0.46 E VS2 VG EX VG 5.05 36,812.880 7201777083
0.46 E VS2 EX VG EX 5.05 36,812.880 2181311205
0.45 D VVS2 EX EX EX 5.04 47,093.400 2176112051
0.46 E VVS2 EX VG EX 5.04 43,420.320 2197581131
0.45 E VS1 EX EX VG 5.04 40,588.560 7206007461
0.46 E IF EX EX EX 5.04 49,608.240 1273267916
0.45 F VS1 EX EX EX 5.04 39,962.700 5226634532
0.46 F VS2 EX EX VG 5.04 34,148.928 2185466721
0.45 F VS2 EX EX EX 5.04 35,684.280 7266418584
0.45 D VVS2 VG VG EX 5.03 45,523.620 1243685846
0.46 F VS1 EX VG EX 5.03 38,700.720 2196421340
0.46 F VS1 VG EX EX 5.03 39,560.736 2185006841
0.46 D VVS1 EX EX EX 5.02 52,492.440 2183477790
0.46 E VS1 EX EX EX 5.02 40,588.560 1166340602
0.46 E VS1 EX EX EX 5.02 41,490.528 6241319231
0.45 F VVS2 EX VG VG 5.02 40,629.600 7208932920
0.45 F VVS2 EX EX EX 5.02 41,081.040 2244654081
0.46 D VVS2 EX VG EX 5.01 49,744.584 6195630408
0.46 D IF EX EX EX 5.01 60,201.120 6265139727
0.47 D VVS1 EX EX EX 5.01 51,865.440 7266837926
0.45 D VVS2 EX VG EX 5.01 46,046.880 5182500114
0.45 D VVS2 EX EX EX 5.01 46,046.880 6265616108
0.50 E VVS1 EX VG VG 5.01 49,590.000 1119191794
0.46 E VS1 EX VG EX 5.01 41,490.528 5226820346
0.46 E VS1 VG EX EX 5.01 41,490.528 2196228235
0.46 E VVS2 EX VG EX 5.01 43,420.320 3205345645
0.45 E VVS2 EX EX EX 5.01 43,420.320 2181349145
0.46 E VS1 EX EX EX 5.01 40,588.560 7268571969
0.45 E SI1 EX EX VG 5.01 27,763.560 2185550327
0.47 E VVS1 EX EX EX 5.01 49,293.600 2267598976
0.46 F VVS2 EX EX EX 5.01 41,532.480 2256111762
0.47 F VS1 EX EX EX 5.01 39,542.040 2256152381
0.45 F VVS1 EX EX EX 5.01 44,836.200 2176203844
0.46 F VS2 VG VG EX 5.01 34,925.040 2246640575
0.45 F VS2 EX EX EX 5.01 36,063.900 2257747040
0.47 F IF EX EX EX 5.01 45,328.680 7278272120
0.46 D IF EX EX EX 5.00 60,201.120 2257129998
0.46 D IF EX EX EX 5.00 60,201.120 6187287735
0.46 D IF EX EX EX 5.00 60,201.120 5181439028
0.46 D VVS2 VG EX EX 5.00 48,139.920 2146527049
0.45 D VS1 EX VG EX 5.00 43,892.280 1205227290
0.45 E IF EX EX EX 5.00 54,737.100 7201855881
0.46 E VVS2 EX VG EX 5.00 43,420.320 2226503474
0.46 F VVS2 EX EX EX 5.00 41,532.480 1209273343
0.45 F VVS2 EX VG EX 5.00 40,629.600 7203143870
0.46 F VVS2 EX EX EX 5.00 41,532.480 5233011428
0.46 F VVS1 VG EX EX 5.00 44,867.664 5176859545
0.45 F VVS1 EX VG EX 5.00 44,836.200 6261385536
0.46 F VVS2 EX G G 5.00 40,609.536 5126841475
0.44 D IF EX EX EX 4.93 46,147.200 5156836249
0.45 E IF EX VG EX 4.90 37,818.360 5181348259
0.45 D VVS1 EX EX VG 4.88 38,598.120 2247891656
0.43 D VS2 VG EX EX 4.88 28,529.640 1268784130
0.46 D VVS1 EX VG VG 4.86 37,861.680 7218800015
0.40 F VS1 EX VG VG 4.86 25,654.560 6262916452
0.41 D VVS1 EX EX EX 4.85 31,970.160 6275271641
0.40 E SI1 VG VG VG 4.83 20,697.600 2165753617
0.40 F VVS1 EX EX EX 4.82 27,724.800 6231133807
0.40 D VVS1 EX EX EX 4.81 31,190.400 1186429076
0.42 D VS1 EX EX EX 4.81 28,804.608 2274165892
0.40 D VS2 EX EX VG 4.81 25,992.000 6255811325
0.42 E VVS2 EX EX EX 4.81 26,717.040 6272150497
0.41 F VVS2 EX EX EX 4.81 25,800.480 7276152651
0.41 D VVS1 EX EX EX 4.80 31,970.160 2246766970
0.42 D VVS2 EX EX EX 4.80 29,302.560 1245890473
0.40 D VS1 VG EX EX 4.80 28,892.160 7213823310
0.41 E VS1 EX EX EX 4.80 26,080.920 6242526316
0.40 E VVS1 EX VG EX 4.80 28,527.360 2257026895
0.40 F SI1 G VG VG 4.80 19,699.200 2181323190
0.40 F VS1 VG VG VG 4.72 24,861.120 2217511743
0.40 F VS1 EX VG VG 4.65 23,274.240 7216576810
0.37 E SI1 VG G VG 4.64 16,888.872 7218455126
0.35 E VS2 EX EX EX 4.64 21,067.200 5171635413
0.36 F VS1 EX EX EX 4.64 23,089.104 2176847331
0.37 E VVS2 VG VG VG 4.62 20,836.920 7192317069
0.35 E SI1 EX EX EX 4.62 16,678.200 7236158514
0.34 D VS2 VG EX EX 4.61 19,752.096 2186849280
0.34 E VS1 EX EX EX 4.58 19,380.000 6232006767
0.34 D VS2 EX EX EX 4.57 18,945.888 2181591399
0.35 E VVS2 EX EX EX 4.56 19,918.080 6245041450
0.34 D VS1 VG EX EX 4.55 19,883.880 2266918011
0.34 D VS1 EX VG EX 4.54 19,883.880 5161908279
0.33 D IF EX EX EX 4.54 29,193.120 6245116555
0.33 D VS1 EX EX EX 4.54 19,705.356 2256899095
0.33 E VS1 EX EX EX 4.54 18,433.800 6255445058
0.34 F VS1 EX EX EX 4.54 17,860.608 6242699389
0.34 F VS1 EX EX EX 4.54 17,860.608 2185412827
0.36 D VS1 VG VG EX 4.52 19,945.440 6192220079
0.35 D IF EX EX EX 4.52 29,685.600 2244817381
0.34 D IF EX EX EX 4.52 29,457.600 6241993113
0.33 D VS1 EX EX EX 4.52 19,908.504 5182354228
0.33 E VS1 EX EX EX 4.52 18,433.800 3235858820
0.34 E VS2 EX EX EX 4.52 18,046.656 6271136703
0.33 E VS2 EX EX EX 4.52 18,057.600 7276198116
0.33 F VS2 EX EX EX 4.52 16,959.096 6262123395
0.33 F SI1 EX EX EX 4.52 15,326.388 1269221182
0.36 D VS1 VG VG VG 4.51 19,945.440 2161544870
0.35 D VVS1 EX EX EX 4.51 22,758.960 2267808969
0.36 D VVS2 VG VG VG 4.50 20,232.720 2165250708
0.33 D VVS2 EX EX VG 4.50 20,728.620 6167563031
0.34 D VVS1 EX EX EX 4.50 21,628.080 1269918487
0.35 D VVS1 EX EX EX 4.50 22,264.200 1269510796
0.33 D IF EX EX EX 4.50 30,096.000 7201831718
0.33 E VS2 EX EX EX 4.50 17,877.024 1267419737
0.35 E VVS2 VG G VG 4.50 18,673.200 1189660611
0.35 E VVS2 EX EX EX 4.50 19,710.600 2166178717
0.33 E VVS2 EX VG EX 4.50 19,562.400 1189666008
0.35 E VVS2 EX EX EX 4.50 19,918.080 2204833535
0.35 E VVS2 EX EX EX 4.50 19,918.080 2186855737
0.33 E VVS2 EX EX EX 4.50 18,975.528 2181565454
0.33 E VS1 EX EX EX 4.50 18,433.800 3195621119
0.34 E VS1 EX EX EX 4.50 18,992.400 2175647606
0.33 F VS2 EX EX EX 4.50 16,786.044 3255096909
0.33 F VS1 EX EX EX 4.50 17,515.872 7196787588
0.34 F VS2 EX EX EX 4.50 16,938.120 2254038201
0.32 F SI1 EX EX EX 4.50 15,168.384 1186578469
0.31 D VVS2 VG VG VG 4.46 19,882.284 2131189599
0.30 D VS1 EX VG EX 4.42 16,990.560 5176683479
0.32 D VVS1 VG EX EX 4.41 19,677.312 2146436105
0.30 D VVS1 EX EX EX 4.36 19,083.600 6187522672
0.30 D VVS1 EX VG EX 4.36 18,659.520 6173942272
0.30 D VVS1 EX VG VG 4.35 18,659.520 7252666527
0.30 D VVS1 EX EX EX 4.35 19,083.600 5181499921
0.30 D VVS1 EX VG EX 4.35 18,659.520 7256647962
0.30 D VVS1 EX VG EX 4.33 18,659.520 2185319722
0.30 D VVS1 EX VG VG 4.33 18,659.520 1268347432
0.30 D VVS1 EX EX EX 4.32 19,083.600 2185500957
0.30 D VVS1 EX VG EX 4.32 18,659.520 2237350432
0.30 D VVS1 EX EX EX 4.32 18,659.520 1186428209
0.30 D VVS1 EX VG EX 4.31 18,659.520 7242350953
0.30 D VVS1 EX VG EX 4.30 19,083.600 7258522192
0.30 D VVS1 EX VG VG 4.30 18,659.520 2185435738
0.30 D VVS1 EX EX EX 4.30 19,083.600 6242538789
0.27 G VS2 EX EX G 4.15 12,798.324 2151605370
0.20 D VS2 EX VG VG 3.76 9,781.200 5172865209
0.19 D VS1 VG EX EX 3.71 9,911.616 1172694974
0.18 F VVS1 VG EX VG 3.70 9,976.824 7252491158
0.19 F VVS2 VG EX EX 3.70 9,911.616 3255491656
0.19 D VS1 EX EX EX 3.68 9,911.616 2175865381
0.19 F VVS2 VG VG EX 3.67 9,911.616 7252490563
0.18 F VVS2 VG VG EX 3.67 9,976.824 2257490602
0.18 D VVS1 VG VG EX 3.66 10,563.696 1258491532
0.18 F VVS2 EX VG EX 3.66 9,976.824 6255491416
0.18 F VVS2 VG VG EX 3.66 9,976.824 5256490949
0.18 D VVS1 VG VG EX 3.65 10,563.696 6251492516
0.18 E VVS1 VG VG EX 3.65 10,563.696 2254491168
0.18 E VVS1 VG VG EX 3.65 10,563.696 2256492999
0.18 E VVS1 VG VG EX 3.65 10,563.696 7251492993
0.18 D VVS1 VG VG EX 3.64 10,563.696 2257490889
0.18 D VVS1 VG VG VG 3.64 10,563.696 5172857065
0.18 F VVS1 VG VG EX 3.62 9,976.824 2256490958
0.70 D VS1 EX EX CU 5.09X4.94 57,456.000 2266009726
0.70 D VS1 EX VG CU 5.11X4.95 57,456.000 5256736776
0.70 E VS2 EX EX CU 5.12X4.98 53,865.000 2256070925
0.72 E VVS1 EX VG CU 5.15X4.99 64,350.720 1263797484
0.71 F VS2 EX VG CU 5.15X4.99 50,992.200 3255238310
0.72 F VS2 EX VG CU 5.15X5.00 51,710.400 2254975829
0.71 E VS2 EX VG CU 5.15X5.02 54,634.500 7268229216
0.74 E VVS1 EX VG CU 5.17X5.01 66,138.240 2264810069
0.72 F VVS2 EX VG CU 5.18X5.03 60,410.880 6262303854
0.74 E VVS2 EX VG CU 5.22X5.08 64,788.480 6252758302
1.00 E VS2 EX VG ASH 5.47X5.41 111,720.000 2266139486
0.90 F VVS2 VG VG CU 5.51X5.4 86,184.000 2267252869
1.00 F VVS2 EX VG ASH 5.51X5.42 114,570.000 1263767977
0.93 E VVS2 EX VG CU 5.54X5.47 97,008.300 6262247059
0.90 E VS2 EX VG CU 5.55X5.38 79,002.000 2266811447
0.91 E VS2 VG VG CU 5.5X5.44 79,879.800 6262303938
0.74 I VVS2 EX VG HT 5.69X6.23 47,072.880 5171615487
0.75 G VS2 EX EX HT 5.7X6.39 60,021.000 2236144074
0.80 D VVS2 EX VG EM 6.04X4.46 80,438.400 6265896653
0.82 E VVS1 VG VG EM 6.14X4.54 82,449.360 6262884250
0.81 F VVS1 VG VG EM 6.18X4.43 78,119.640 1268743192
0.91 H VVS2 EX VG EM 6.23X4.58 74,692.800 5223609989
0.81 E IF VG VG EM 6.32X4.46 73,410.300 5243167799
0.90 H VVS1 EX VG EM 6.35X4.58 75,411.000 1172858696
0.90 F VVS2 EX G EM 6.35X4.68 91,929.600 6265782410
0.96 E IF EX VG EM 6.36X4.73 112,394.880 6177884058
1.61 O-Z VS2 VG VG CU 6.39X6.19 79,839.900 6231277250
0.90 F IF EX VG EM 6.3X4.65 109,269.000 6235277076
1.51 O-Z VS1 EX VG CU 6.42X6.11 74,880.900 6235895513
0.90 F VVS2 EX VG EM 6.44X4.6 91,929.600 5266915101
0.90 I SI1 EX VG EM 6.47X4.55 60,021.000 2238140105
1.51 O-Z VS1 EX VG CU 6.48X6.18 80,045.100 5182160817
0.91 H SI1 EX VG EM 6.51X4.48 63,903.840 6231277051
1.71 O-Z VS2 EX VG CU 6.58X6.51 87,625.530 6222182214
1.74 O-Z VVS1 EX VG CU 6.61X6.39 92,237.400 6242248953
1.69 O-Z VS1 EX G CU 6.71X6.1 92,476.800 6221773370
2.02 O-Z VVS2 EX VG CU 6.76X6.7 143,925.000 5182683947
1.61 O-Z VS1 EX VG CU 6.77X6.19 88,099.200 6225597105
2.00 O-Z VVS2 VG VG CU 6.78X6.71 142,500.000 1182688178
1.76 O-Z VS2 VG G CU 6.93X6.59 87,278.400 1227597027
1.36 E IF EX VG EM 7.13X5.68 260,467.200 6167498398
3.02 O-Z VVS2 VG VG CU 7.91X7.71 240,996.000 2185522072
2.07 H VS2 EX EX HEART 8.08X8.91 366,240.960 1235169315
2.00 F VS1 EX EX EM 8.14×6.01 421,344.000 2224096817
2.50 O-Z VS2 EX G CU 8.42X6.69 163,875.000 2181551917

Tiêu chuẩn 4C

Dạng cắt (cut)
Độ tinh khiết (Clarity)
Màu sắc (Color)
Trọng lượng (Carat)
Giấy chứng nhận

Các kiểu kim cương

Hình tròn
Chữ nhật nhọn góc
Oval
Hạt thóc
Trái lê/giọt lệ
Chữ nhật tròn góc
Chữ nhật xếp chồng
Hình vuông cắt góc
Chữ nhật cắt góc
Trái tim
Hướng dẫn mua kim cương

Hướng dẫn chọn kim cương
Hướng dẫn chọn theo tiêu chuẩn 4C
Hướng dẫn về hình dáng và chứng nhận

Dịch vụ khách hàng

Cam kết chất lượng
Chính sách hoa hồng
Quy chế mua lại và hồi của Kim Cương GIA
A HAPPY MOTHER DAY THÁNG 5/2012 Tặng voucher 1.000.000 VND trừ ngay trên hóa đơn mua kim cương rời GIA từ 5mm (Áp dụng từ 15/05/2012-30/05/2012)

Save


Địa chỉ: Phú Cường Diamond Plaza, 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội