Kim Cương kiểm định bởi GIA

Chào mừng quý khách đến với Kim Cương GIA, nơi tốt nhất Việt Nam để mua Kim Cương kiểm định bởi GIA. Kim Cương GIA luôn luôn bán ra với giá thấp hơn giá của Rapaport và thấp nhất so với nhà cung cấp khác tại Việt Nam. Nếu bạn tìm thấy nơi nào cung cấp với giá thấp hơn chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng mua lại với giá cao hơn giá bạn đã mua. Với chính sách đổi mới kim cương và hồi kim cương ưu đãi nhất chúng tôi tin là sẽ làm hài lòng quý khách. Để xem giấy chứng nhận điện tử của GIA đối với mỗi viên Kim Cương của chúng tôi, quý khách chọn vào viên Kim cương cần xem trên danh sách và ấn chuột trái, giấy chứng nhận của GIA sẽ mở ra để quý khách có thể tham khảo.

BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG KIỂM ĐỊNH GIA THÁNG 5

Kích thước (ly) Carat Color Clarity Polish Symmetry Cut Price(1000đ) GIA Report
14.08 10.80 M VS1 EX EX EX 6,660,300.000 5161727536
13.38 8.88 D VVS1 EX EX EX 21,988,500.000 2181977106
13.21 8.26 I VS2 EX EX EX 5,348,515.000 2171080325
12.15 6.60 I VVS2 EX EX EX 4,198,392.000 1182921703
10.36 4.02 D VVS1 EX VG EX 4,170,348.000 2171571141
10.12 3.88 E VS1 EX EX EX 2,782,193.000 7253441521
10.11 4.02 H VS1 EX EX EX 1,622,311.000 6183971119
9.60 3.42 F VVS2 EX EX EX 1,731,067.000 5181611445
9.09 2.70 D VS1 EX EX EX 1,300,147.000 6231397819
9.05 3.01 D VS1 EX EX VG 1,729,014.000 1179836520
9.01 2.71 D IF EX EX EX 2,184,824.000 3215454112
9.00 2.81 D VVS1 EX EX EX 2,436,122.000 1218557179
8.88 2.70 D VVS1 EX EX EX 1,886,937.000 2171722080
8.88 2.66 F VS1 EX EX EX 990,988.000 2185978039
8.67 2.51 E VVS2 EX EX EX 992,334.000 2236962239
8.39 2.30 F VS1 EX EX EX 864,736.000 3225937407
8.37 2.27 E VVS2 EX EX EX 963,438.000 6205768710
8.22 2.11 H VS2 EX EX EX 541,215.000 2186216205
8.10 2.01 D VVS2 EX EX EX 1,187,495.000 2237971416
8.08 2.00 D VVS1 EX EX EX 1,286,285.000 1179727269
8.06 2.02 M VVS2 EX EX EX 261,138.000 5266676943
8.05 2.00 F IF EX EX EX 993,670.000 1199249295
8.03 2.00 H VS1 EX VG EX 478,800.000 6245608448
8.02 1.87 F SI1 EX EX EX 489,248.000 5172560405
8.01 2.01 E VS1 EX VG EX 721,791.000 2246883097
7.77 1.80 K VS1 EX EX EX 198,839.000 2185396277
7.68 1.70 M VVS2 EX EX EX 158,606.000 1279184849
7.68 1.72 D VS2 EX EX EX 445,494.000 2267389240
7.60 1.70 L VS1 EX VG EX 161,435.000 7261117003
7.58 1.64 E VS1 EX EX EX 448,704.000 2166962397
7.52 1.57 F VS1 EX EX EX 422,035.000 2176607723
7.50 1.62 D VS2 EX EX EX 482,015.000 2214780692
7.24 1.50 H VS2 EX VG VG 257,184.000 2196298684
7.20 1.50 E IF EX EX VG 546,345.000 6202166019
7.20 1.51 F IF EX EX VG 486,674.000 3225732889
7.10 1.36 K VS1 EX EX EX 139,536.000 2247596538
7.06 1.33 D IF EX EX EX 495,888.000 2176237307
7.06 1.35 J VS1 EX EX EX 168,428.000 2276298208
7.05 1.30 I VVS1 EX EX EX 199,596.000 2246692765
7.05 1.34 D VVS2 EX EX EX 397,909.000 5172861506
7.05 1.31 H SI1 EX EX EX 194,142.000 6271231281
7.02 1.30 E SI1 EX EX EX 216,076.000 3285555596
7.01 1.31 D IF EX EX EX 506,979.000 5171943023
7.01 1.32 D IF EX EX EX 510,850.000 2227267309
7.01 1.32 D VVS1 EX EX EX 460,469.000 1172901023
7.01 1.34 F VS1 EX EX EX 284,439.000 7216463783
7.00 1.32 E VVS2 EX EX EX 322,328.000 2173841815
7.00 1.27 E IF EX VG EX 390,964.000 2141971079
6.95 1.24 F VVS2 EX EX EX 272,259.000 2194962206
6.91 1.20 F VS2 EX EX EX 228,730.000 3275907747
6.89 1.25 D VS1 EX EX EX 267,729.000 2276964322
6.88 1.22 E VS2 EX EX EX 256,324.000 7261525989
6.88 1.25 E VVS1 EX EX EX 339,150.000 5172862531
6.88 1.25 F IF EX EX EX 295,659.000 6261736423
6.88 1.22 E VVS2 EX EX EX 276,630.000 7283347346
6.86 1.27 H IF EX EX EX 245,084.000 5216691455
6.85 1.20 G IF EX EX EX 247,334.000 6222921335
6.85 1.22 J VVS1 EX EX EX 158,551.000 2185435184
6.81 1.20 E VS1 EX EX EX 266,404.000 6202833746
6.80 1.14 E VVS1 EX EX EX 320,221.000 2278099118
6.80 1.20 E SI1 EX EX EX 199,454.000 6285465343
6.68 1.14 D VVS1 EX EX EX 322,353.000 2276024459
6.66 1.12 F VS2 EX EX EX 213,021.000 1279836937
6.65 1.13 E IF EX EX EX 299,326.000 1243685152
6.63 1.09 E VS1 EX EX EX 239,325.000 1237132562
6.63 1.09 E IF EX EX EX 297,926.000 5226007970
6.63 1.07 F IF EX EX EX 222,004.000 5276405600
6.61 1.05 F VVS1 EX EX EX 258,552.000 2171943401
6.60 1.11 D VS1 EX EX EX 262,444.000 1179521128
6.60 1.07 E IF EX EX EX 308,268.000 5176822096
6.60 1.09 E VVS1 EX EX EX 278,342.000 1278470905
6.60 1.02 D VVS1 EX EX EX 295,816.000 1268671631
6.58 1.05 E VVS1 EX EX EX 268,128.000 7211015718
6.54 1.00 E VVS2 VG EX VG 217,056.000 2131609597
6.54 1.02 E VVS2 EX EX EX 223,118.000 5276368769
6.53 1.00 L SI1 EX EX EX 84,474.000 6202832593
6.38 1.00 D IF EX EX EX 368,448.000 2274156640
6.37 1.00 E VVS2 VG EX EX 200,070.000 7251235955
6.33 0.90 E VS2 EX EX VG 138,407.000 6281345642
6.31 0.91 F SI1 EX EX EX 108,305.000 6282312745
6.30 0.90 F VVS2 EX EX EX 164,160.000 1193774243
6.30 0.90 E SI1 EX EX EX 122,812.000 2247401154
6.30 0.90 G VS2 EX VG EX 120,863.000 2248783469
6.30 0.90 H VS1 VG EX EX 116,348.000 6167263126
6.30 0.91 I VS1 EX EX EX 109,798.000 2186989728
6.30 0.90 H VVS1 EX EX EX 129,276.000 2264832894
6.30 0.90 E VVS1 VG VG VG 179,550.000 7153271357
6.23 0.90 D VS1 VG VG VG 148,257.000 2116590579
6.21 0.90 F VVS2 EX EX VG 147,744.000 2117585499
6.19 0.91 E VVS2 EX EX EX 149,386.000 6235517416
6.18 0.86 D VVS1 EX EX EX 178,825.000 1159333702
6.10 0.90 E IF EX VG VG 175,446.000 1203663754
6.09 0.85 E VS2 EX EX EX 110,078.000 1285218834
6.06 0.81 D VS1 EX VG EX 125,582.000 1159683074
6.06 0.84 F SI1 EX EX EX 87,754.000 2173777883
6.05 0.84 D VS1 EX EX EX 128,606.000 6222910109
6.05 0.90 N VS2 EX VG VG 47,709.000 2247638875
6.04 0.80 E VS1 EX VG EX 112,358.000 6265268000
6.03 0.80 F VS1 EX EX VG 109,002.000 2175797965
6.03 0.80 F VS1 EX VG EX 109,002.000 5263818577
6.02 0.82 E VS1 EX EX EX 115,167.000 2161787324
6.02 0.80 E VS2 EX EX EX 103,603.000 5172945318
6.02 0.80 D VS1 EX VG EX 124,032.000 6192743610
6.01 0.80 F VS1 EX EX EX 109,002.000 5176033641
6.01 0.80 F VS1 EX VG EX 109,002.000 6241790231
6.00 0.77 F VVS2 EX EX EX 112,358.000 5176125918
6.00 0.81 E IF VG EX EX 147,375.000 6265837315
6.00 0.81 E VS1 EX EX EX 113,763.000 2217401594
6.00 0.80 E VVS1 EX EX EX 135,432.000 6261488810
6.00 0.81 E VVS2 EX EX EX 119,673.000 7198575907
6.00 0.81 E VVS2 EX EX EX 119,673.000 7258337222
6.00 0.82 E VVS2 EX EX EX 119,467.000 5171742010
6.00 0.81 F IF EX EX EX 146,267.000 2175871896
6.00 0.80 F VS1 EX VG EX 109,002.000 2247021729
5.88 0.74 E VS2 EX EX EX 87,734.000 1198625425
5.80 0.71 E IF EX EX VG 96,319.000 3255928402
5.80 0.70 F VS2 VG EX EX 74,214.000 6255439490
5.78 0.70 F IF EX EX G 85,466.000 2248177417
5.72 0.72 E VVS2 EX EX VG 95,131.000 2131403161
5.70 0.70 F VS2 EX VG EX 69,426.000 6251071790
5.69 0.70 F VS2 VG VG VG 69,426.000 7261973671
5.68 0.68 F IF EX EX EX 89,861.000 7246184118
5.68 0.70 F VVS2 EX EX EX 71,501.000 6183397030
5.60 0.70 E VVS1 EX VG VG 86,822.000 1243890658
5.60 0.70 F IF EX VG VG 85,466.000 7253926691
5.56 0.70 E IF EX EX VG 79,002.000 6261626325
5.54 0.62 D VS1 EX EX EX 68,277.000 5161905025
5.51 0.60 D SI1 EX VG VG 46,922.000 6245659011
5.50 0.60 D VS1 EX EX EX 61,669.000 2183497925
5.50 0.62 E VVS2 EX EX EX 71,528.000 2194620343
5.49 0.60 F VS2 EX EX EX 50,944.000 2286209147
5.46 0.60 D VS2 EX EX VG 55,883.000 1265765539
5.45 0.60 F VVS2 VG EX EX 57,182.000 5166592136
5.45 0.58 F VS1 EX EX EX 53,676.000 2287176153
5.44 0.60 E VVS2 EX VG EX 61,040.000 2248311258
5.44 0.58 F VVS2 EX EX EX 56,440.000 2227789584
5.44 0.59 F VS2 EX EX EX 50,606.000 5286157965
5.43 0.60 D SI1 EX EX EX 47,771.000 2277238444
5.43 0.60 D VS2 EX EX EX 55,883.000 6262879281
5.43 0.62 D VVS2 EX EX EX 66,326.000 2236022344
5.43 0.60 E VS2 EX VG EX 52,285.000 7268880778
5.43 0.58 E VVS2 EX EX EX 61,439.000 5182022742
5.42 0.60 D VS2 EX EX EX 55,883.000 7266875108
5.42 0.58 D VVS2 EX EX EX 67,442.000 2264966225
5.42 0.60 E IF EX VG VG 69,973.000 2277405811
5.42 0.57 E VVS2 EX EX EX 61,575.000 6262570681
5.42 0.60 E VS1 EX EX EX 55,883.000 1289207603
5.42 0.60 F VS1 EX EX EX 52,723.000 6222864367
5.42 0.60 F VS1 EX VG VG 53,284.000 1275618701
5.41 0.60 D SI1 EX VG EX 47,771.000 7273369715
5.41 0.60 D SI1 EX EX EX 47,771.000 7271540830
5.41 0.60 D VS2 EX VG EX 54,706.000 1182445447
5.41 0.60 D VS2 VG EX EX 54,706.000 2264671972
5.41 0.58 D VS2 EX EX EX 55,726.000 1273503837
5.41 0.60 D VS2 EX EX EX 54,706.000 1255492101
5.41 0.60 E VS1 EX VG EX 55,883.000 6271501545
5.41 0.60 E VS2 VG VG EX 52,285.000 1273136565
5.41 0.60 E VVS2 EX VG EX 61,040.000 5276413525
5.41 0.60 E VS1 EX EX EX 55,883.000 1182345759
5.41 0.61 E VS1 EX EX EX 56,814.000 5181460373
5.41 0.60 F VS1 EX EX EX 52,723.000 2276110058
5.41 0.60 F VS2 EX VG EX 50,944.000 2185532187
5.41 0.57 F VS2 EX EX EX 50,866.000 2276251533
5.40 0.60 D SI1 VG EX EX 46,922.000 2267735437
5.40 0.60 D SI1 EX VG EX 46,922.000 2267926357
5.40 0.60 D VS1 EX VG EX 57,264.000 1247826781
5.40 0.60 D VS1 EX VG EX 57,894.000 5273298540
5.40 0.60 D VVS1 EX EX EX 75,240.000 2227924268
5.40 0.60 D VVS2 EX EX EX 67,675.000 5171735876
5.40 0.60 D VVS2 EX EX EX 66,280.000 7266420428
5.40 0.60 D VVS2 EX EX EX 66,280.000 2276670025
5.40 0.57 D IF EX EX EX 77,326.000 5273800733
5.40 0.60 D VS2 EX VG VG 54,706.000 2277528739
5.40 0.57 E VS1 EX EX EX 56,442.000 2248683411
5.40 0.61 E VS1 EX EX EX 56,216.000 7241206133
5.40 0.60 E VS1 VG VG VG 55,883.000 2266511761
5.40 0.58 E VVS1 EX EX EX 68,765.000 5186386260
5.40 0.60 E VVS1 EX VG EX 67,032.000 2246100488
5.40 0.60 E VVS1 EX EX EX 66,348.000 5171928582
5.40 0.60 E VVS1 EX VG EX 66,348.000 7242380071
5.40 0.60 E VVS1 EX EX EX 66,348.000 2277660188
5.40 0.60 E VVS1 EX VG EX 66,348.000 1243626904
5.40 0.56 E VVS2 EX EX EX 61,669.000 1189588516
5.40 0.60 E VVS2 EX VG EX 61,040.000 1248138413
5.40 0.58 E VVS2 EX EX EX 61,439.000 3265141877
5.40 0.60 E VVS2 EX EX EX 61,040.000 6183341768
5.40 0.60 F VS1 EX EX EX 53,284.000 5181297387
5.40 0.60 F VS1 VG VG EX 53,284.000 5182356571
5.40 0.60 F VVS2 EX EX EX 58,988.000 6222877972
5.40 0.58 F VS1 EX EX EX 54,218.000 1279417886
5.40 0.60 F VS2 EX VG EX 50,944.000 2185484970
5.40 0.60 F VS2 EX VG EX 50,944.000 2181471129
5.38 0.55 E VS1 EX EX EX 55,540.000 2136352162
5.31 0.53 E VS1 EX EX EX 51,961.000 5186588276
5.28 0.56 F IF EX EX EX 58,809.000 2156444857
5.25 0.51 D VS1 EX VG EX 49,745.000 2136027308
5.21 0.51 F VS1 VG EX G 46,245.000 1119481598
5.20 0.51 D VS1 VG VG EX 49,745.000 1183357061
5.12 0.47 E VS2 EX EX EX 40,957.000 1189369289
5.10 0.46 D VS2 VG EX EX 39,687.000 2246596026
5.08 0.46 D VVS2 EX EX EX 49,210.000 6181279237
5.06 0.46 E VS2 EX VG EX 36,813.000 5246819032
5.05 0.46 E VS2 EX VG EX 36,813.000 2181311205
5.05 0.46 E VS2 VG EX VG 36,813.000 7201777083
5.05 0.46 E VS2 EX EX EX 36,813.000 2277742481
5.04 0.46 E IF EX EX EX 49,608.000 1273267916
5.04 0.46 E VVS2 EX VG EX 43,420.000 2197581131
5.04 0.45 F VS1 EX EX EX 39,963.000 5226634532
5.04 0.45 F VS2 EX EX EX 35,684.000 7266418584
5.03 0.46 D VS2 EX EX EX 38,785.000 6265053734
5.03 0.48 E VVS1 EX EX EX 49,248.000 6271670097
5.03 0.46 F SI1 VG EX EX 28,611.000 1223294270
5.03 0.46 F VS2 EX EX EX 34,925.000 1277098190
5.03 0.45 F VS2 EX EX EX 34,925.000 2278992975
5.02 0.46 D VVS1 EX EX EX 51,916.000 2183477790
5.02 0.47 D IF EX EX EX 60,010.000 5276831913
5.02 0.46 D VS1 EX EX EX 34,610.000 6271755311
5.02 0.46 E VS1 EX EX EX 41,491.000 6241319231
5.02 0.46 E VS2 EX EX EX 36,813.000 2276468506
5.02 0.47 E VVS2 EX EX EX 44,857.000 6275958573
5.02 0.45 E VS2 EX EX EX 36,813.000 6271558021
5.02 0.45 F VS2 EX EX EX 34,925.000 1265787185
5.02 0.45 F VVS2 EX EX EX 41,081.000 2244654081
5.02 0.45 F VVS2 EX VG VG 40,630.000 7208932920
5.02 0.45 F VS2 EX EX EX 34,925.000 7282195538
5.01 0.46 D VVS1 EX EX EX 51,916.000 1265874527
5.01 0.47 D VVS1 EX EX EX 51,865.000 7262308600
5.01 0.46 D VVS2 EX VG EX 49,745.000 6195630408
5.01 0.47 D VVS2 EX EX EX 49,733.000 3275648129
5.01 0.46 E VS1 VG EX EX 40,589.000 2196228235
5.01 0.46 E VS1 EX VG EX 40,589.000 5226820346
5.01 0.47 E VVS1 EX EX EX 49,294.000 2267598976
5.01 0.50 E VVS1 EX VG VG 48,450.000 1119191794
5.01 0.45 E VVS2 EX EX EX 43,420.000 2181349145
5.01 0.46 E VVS2 EX VG EX 43,420.000 3205345645
5.01 0.47 F IF EX EX EX 45,329.000 7278272120
5.01 0.47 F VS1 EX EX EX 39,542.000 2256152381
5.01 0.45 F VS1 EX EX EX 38,701.000 6275528800
5.01 0.45 F VS2 EX EX EX 34,925.000 2257747040
5.01 0.46 F VS2 VG VG EX 34,925.000 2246640575
5.01 0.46 F VS2 EX EX EX 34,925.000 3255937239
5.01 0.45 F VVS1 EX EX EX 44,836.000 2176203844
5.01 0.46 F VVS2 EX EX EX 41,532.000 2256111762
5.01 0.46 F VVS2 EX EX EX 41,532.000 1278602683
5.00 0.46 D VVS2 EX EX EX 50,814.000 7242418355
5.00 0.46 D IF EX EX EX 60,201.000 7278519778
5.00 0.46 D VS1 EX EX EX 43,903.000 1227930833
5.00 0.45 D VS1 EX VG EX 42,948.000 1205227290
5.00 0.46 D VVS2 VG EX EX 48,140.000 2146527049
5.00 0.46 D VS2 VG VG EX 38,785.000 1275183377
5.00 0.45 D VS2 EX EX EX 37,941.000 2277509522
5.00 0.46 E VS2 EX EX EX 36,813.000 5263487775
5.00 0.46 E VVS2 EX VG EX 43,420.000 2226503474
5.00 0.48 E VVS1 EX EX EX 49,248.000 1278603933
5.00 0.46 F VS1 EX EX EX 37,841.000 3275580657
5.00 0.45 F VS2 EX EX EX 34,925.000 6262966093
5.00 0.46 F VVS1 VG EX EX 44,868.000 5176859545
5.00 0.45 F VVS2 EX VG EX 40,630.000 7203143870
5.00 0.46 F VVS2 EX EX EX 41,532.000 1209273343
5.00 0.46 F VVS2 EX EX EX 41,532.000 5233011428
5.00 0.45 F VVS2 EX EX EX 40,630.000 7271682998
5.00 0.46 F VVS2 EX EX EX 41,532.000 7271279228
4.88 0.42 E VVS2 EX EX EX 33,708.000 5206585405
4.86 0.46 D VVS1 EX VG VG 37,862.000 7218800015
4.86 0.40 E VS2 EX VG VG 25,655.000 6271089505
4.85 0.41 E VS1 EX EX VG 28,689.000 6275580691
4.84 0.42 F SI1 VG EX EX 22,982.000 5286195454
4.83 0.40 E SI1 VG VG VG 22,176.000 2165753617
4.82 0.40 D VVS1 EX EX EX 35,696.000 6262978276
4.82 0.41 D VS2 EX EX EX 27,820.000 2284175049
4.82 0.40 E VS2 VG EX EX 24,077.000 2161536172
4.80 0.40 D VVS2 EX EX EX 31,920.000 1182689708
4.80 0.40 E VVS1 EX EX EX 29,458.000 3265674791
4.80 0.40 E VS2 EX VG VG 25,655.000 1285243041
4.80 0.40 F IF EX EX VG 29,458.000 6262505037
4.80 0.40 F VS1 EX EX VG 25,992.000 7271279702
4.80 0.40 F VS1 VG VG EX 25,992.000 1269502475
4.80 0.40 F VS2 EX VG VG 24,259.000 2276832561
4.72 0.40 F VS1 VG VG VG 24,861.000 2217511743
4.64 0.35 E VS2 EX EX EX 20,684.000 5171635413
4.64 0.37 E SI1 VG G VG 16,889.000 7218455126
4.62 0.37 E VVS2 VG VG VG 21,714.000 7192317069
4.58 0.34 D VS1 EX EX EX 19,969.000 6271297132
4.58 0.34 E VS1 EX EX EX 19,380.000 6232006767
4.56 0.35 D VS2 EX EX EX 19,822.000 6282084395
4.55 0.34 D VS1 VG EX EX 19,969.000 2266918011
4.55 0.33 F VS1 EX EX EX 18,810.000 6271293942
4.54 0.33 D IF EX EX EX 29,494.000 6245116555
4.54 0.34 D VS1 EX VG EX 20,620.000 5161908279
4.54 0.34 F VS1 EX EX EX 18,992.000 7276817626
4.52 0.36 D VS1 VG VG EX 19,995.000 6192220079
4.52 0.33 F VS1 EX EX EX 18,434.000 6275417251
4.51 0.35 D VVS2 EX EX EX 22,982.000 6281176789
4.51 0.34 D VVS2 EX EX EX 22,558.000 2181524032
4.51 0.35 E VVS2 EX EX EX 20,900.000 1279904443
4.50 0.34 D IF EX EX EX 29,768.000 5182689608
4.50 0.32 F VS1 EX EX EX 18,240.000 7248213597
4.50 0.32 F VVS2 EX EX VG 18,590.000 6272720249
4.50 0.32 F VVS2 EX EX EX 18,590.000 5283109346
4.50 0.33 F VS1 EX EX EX 18,810.000 6262135547
4.46 0.31 D VVS2 VG VG VG 19,882.000 2131189599
4.41 0.32 D VVS1 VG EX EX 19,677.000 2146436105
4.33 0.30 D VVS1 EX VG VG 18,660.000 1268347432
4.32 0.30 D VVS1 EX VG EX 18,660.000 2237350432
4.31 0.30 D VVS1 EX VG EX 18,660.000 7242350953
4.30 0.30 D VVS1 EX EX EX 19,084.000 6242538789
4.30 0.30 D VVS1 EX VG EX 19,084.000 7258522192
4.15 0.27 G VS2 EX EX G 12,798.000 2151605370
7.13 1.36 E IF EX VG EM 260,467.000 6167498398
8.08 2.07 H VS2 EX EX HEART 366,241.000 1235169315
8.14 2.00 F VS1 EX EX EM 421,344.000 2224096817
6.32 0.81 E IF VG VG EM 73,410.000 5243167799
6.30 0.90 F IF EX VG EM 109,269.000 6235277076
6.35 0.90 H VVS1 EX VG EM 75,411.000 1172858696
6.23 0.91 H VVS2 EX VG EM 74,693.000 5223609989
6.51 0.91 H SI1 EX VG EM 63,904.000 6231277051
6.47 0.90 I SI1 EX VG EM 60,021.000 2238140105
5.69 0.74 I VVS2 EX VG HT 47,073.000 5171615487
5.70 0.75 G VS2 EX EX HT 60,021.000 2236144074
6.18 0.81 F VVS1 VG VG EM 78,120.000 1268743192
6.04 0.80 D VVS2 EX VG EM 80,438.000 6265896653
6.44 0.90 F VVS2 EX VG EM 91,930.000 5266915101
6.35 0.90 F VVS2 EX G EM 91,930.000 6265782410
5.15 0.72 E VVS1 EX VG CU 64,351.000 1263797484
5.17 0.74 E VVS1 EX VG CU 66,138.000 2264810069
6.61 1.74 O-Z VVS1 EX VG CU 92,237.000 6242248953
5.54 0.93 E VVS2 EX VG CU 97,008.000 6262247059
5.22 0.74 E VVS2 EX VG CU 64,788.000 6252758302
5.51 0.90 F VVS2 VG VG CU 86,184.000 2267252869
5.18 0.72 F VVS2 EX VG CU 60,411.000 6262303854
6.76 2.02 W-X VVS2 EX VG CU 149,682.000 5182683947
6.78 2.00 Y-Z VVS2 VG VG CU 148,200.000 1182688178
5.09 0.70 D VS1 EX EX CU 57,456.000 2266009726
5.11 0.70 D VS1 EX VG CU 57,456.000 5256736776
6.42 1.51 O-Z VS1 EX VG CU 74,881.000 6235895513
6.48 1.51 O-Z VS1 EX VG CU 80,045.000 5182160817
6.71 1.69 O-Z VS1 EX G CU 92,477.000 6221773370
6.77 1.61 W-X VS1 EX VG CU 88,099.000 6225597105
5.55 0.90 E VS2 EX VG CU 79,002.000 2266811447
5.50 0.91 E VS2 VG VG CU 79,880.000 6262303938
5.12 0.70 E VS2 EX EX CU 53,865.000 2256070925
5.15 0.71 E VS2 EX VG CU 54,635.000 7268229216
5.15 0.71 F VS2 EX VG CU 50,992.000 3255238310
5.15 0.72 F VS2 EX VG CU 51,710.000 2254975829
8.42 2.50 O-Z VS2 EX G CU 163,875.000 2181551917
6.58 1.71 O-Z VS2 EX VG CU 87,626.000 6222182214
6.39 1.61 O-Z VS2 VG VG CU 79,840.000 6231277250
6.93 1.76 O-Z VS2 VG G CU 87,278.000 1227597027
5.51 1.00 F VVS2 EX VG ASH 114,570.000 1263767977
5.47 1.00 E VS2 EX VG ASH 111,720.000 2266139486
5.96 0.70 E VVS1 EX VG EM 70,384.000 2276126493
5.96 0.71 F VVS2 EX EX EM 67,018.000 1269958983

Tiêu chuẩn 4C

Dạng cắt (cut)
Độ tinh khiết (Clarity)
Màu sắc (Color)
Trọng lượng (Carat)
Giấy chứng nhận

Các kiểu kim cương

Hình tròn
Chữ nhật nhọn góc
Oval
Hạt thóc
Trái lê/giọt lệ
Chữ nhật tròn góc
Chữ nhật xếp chồng
Hình vuông cắt góc
Chữ nhật cắt góc
Trái tim
Hướng dẫn mua kim cương

Hướng dẫn chọn kim cương
Hướng dẫn chọn theo tiêu chuẩn 4C
Hướng dẫn về hình dáng và chứng nhận

Dịch vụ khách hàng

Cam kết chất lượng
Chính sách hoa hồng
Quy chế mua lại và hồi của Kim Cương GIA
A HAPPY MOTHER DAY THÁNG 5/2012 Tặng voucher 1.000.000 VND trừ ngay trên hóa đơn mua kim cương rời GIA từ 5mm (Áp dụng từ 15/05/2012-30/05/2012)

Save


Địa chỉ: Phú Cường Diamond Plaza, 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội